קריקטורה אות קין

היהודי הנודד, קריקטורה מאת גוסטב דורה, תחריט, 1852