רד"ק

רד"ק על בראשית כה פסוק כג:
"'ורב יעבוד צעיר' – והנה הדבר מסופק ולא באר מי יעבוד את חבירו, הרב את הצעיר או הצעיר את הרב… לפי שפעמים יעבוד רב את הצעיר כמו שהיה בימי דוד, ופעמים יעבוד הצעיר את הרב"

ענו על השאלות:

  • כיצד מבין רד"ק את היחסים בין האחים?
  • האם הנבואה על פי פירושו קובעת מי יהיה השולט בין האחים?
  • שאלת אתגר: על סמך ידע קודם, איך נבואה זו התממשה בחיי עשו ויעקב?