רוחות רפאים
"וַיֵּצֵא הָרוּחַ וַיַּעֲמֹד לִפְנֵי ה' וַיֹּאמֶר אֲנִי אֲפַתֶּנּוּ, וַיֹּאמֶר ה' אֵלָיו בַּמָּה." (פסוק כא)

איור רוח רפאים, Earlymorningproject/shutterstock.com

וַיֵּצֵא הָרוּחַ וַיַּעֲמֹד לִפְנֵי ה' וַיֹּאמֶר אֲנִי אֲפַתֶּנּוּ […]
מאי רוח?
אמר רבי יוחנן: רוחו של נבות היזרעאלי הוה ליה למידק [הגיעה כדי לדקדק].

(תלמוד בבלי, מסכת סנהדרין, דף פט, עמוד א)

  • קראו את המדרש. מדוע רוחו של נבות היא זו שפיתתה את נביאי השקר?