רועי צאן ועובדי אדמה

קטע מתוך אפוס אשורי, תרבות עתיקה במזרח הקדום:

מדוע אריב אתך, רועה הצאן, אתך מדוע אריב, רועה הצאן?
יאכל צאנך את עשב שפת הנהר
ישוטט צאנך באחו אשר לי
יאכלו דגן בשדות אֶרֶךְ [שם עיר] המרהיבים
ישתו גדייך וכבשותיך את מי תעלת אֻנֻנֻ אונון אשר לי…

מתוך: אופנהיימר, קין והבל, עמ' 34, שורות 84-87