רועת צאן

Eugène Verboeckhoven, via Wikimedia Commons

  • מה המקצוע של הנערה בתמונה?
  • מה עושה רועה צאן?