רשב"ם

"'הנה אנכי הולך למות' – בכל יום אני הולך לצוד חיות ביערים המצויים שם דובים ואריות וחיות רעות, ואני מסוכן למות, למה זה לי להמתין חלק בכורה לאחר מיתת אבינו?"

ענו על השאלות:

  • כיצד מבין רשב"ם את מכירת הבכורה ליעקב?
  • מה הסיבה שעשו מוכן למכור את הבכורה, את זכויותיו?