רש"י, פסוק ט

רש"י
פסוק ט:

'בדורותיו' – יש מרבותינו דורשים אותו לשבח
כל שכן אילו היה בדור צדיקים היה צדיק יותר
ויש שדורשים אותו לגנאי
לפי דורו היה צדיק
ואילו היה בדורו של אברהם לא היה נחשב לכלום.

  • כיצד מגיב האל לאחר שהוא רואה את מעשיו הרעים של האדם?
  • מדוע הכתוב בוחר לתאר את אלוהים באופן כן, חשוף ורגשי? מה זה אומר על מערכת היחסים בין ה' והאדם?