שנים עשר המחוזות בתקופת שלמה
"וַיְהִי הַמֶּלֶךְ שְׁלֹמֹה מֶלֶךְ עַל כָּל יִשְׂרָאֵל". (ד, א)

החלוקה למחוזות שלמה, עולם התנ"ך, מלכים א עמוד 53. כל הזכויות בסדרת עולם התנ"ך שייכות לד"ר יהודה עתי.

בפרק מוזכרים שנים עשׂר מחוזות שהיו בארץ ישראל בתקופה שלמה המלך. על כל אחד מן המחוזות היה מופקד נציב בהתאם לשנים עשׂר חודשי השנה, ובכל חודש דאגה נציבות אחרת להעביר לשלמה את המיסים שנגבו בכל אחד מן המחוזות.

להמשך קריאה

חלק מן המחוזות המוזכרים ברשימה מוגדרים על ידי שמות של מקומות גאוגרפים וחלקם – על שם השבטים, ואין ברשימה סדר גאוגרפי ברור. הרשימה מסרטטת את גבולות הממלכה "מדן ועד באר שבע", ללא שטחים כבושים שנוספו לממלכה. עם זאת, רבים מן החוקרים סבורים כי אין ברשימה שלפנינו כדי ללמד על המחוזות בתקופת שלמה.

  • מה מבקש המספר המקראי להעביר לקוראים באמצעות החלוקה למחוזות שבפרק ד?
  • עיינו במפה. איזה שבט אינו נמצא בשטח המחוזות שהעלו מיסים למלך?