תרשימי תנועות הבתים

  • איזה תרשים מבין ארבעת התרשימים שלפניכם מציג את תנועת הבתים והשדות המתוארת בפסוק ח?