מי שפוגע בנפש אחת בישראל, כאילו הרס עולם ומלואו

מדוע נברא האדם יחידי?
כדי ללמד אותנו שכל מי שפוגע בנפש אחת בישראל, כאילו הרס עולם ומלואו.
וכל מי שמציל נפש אחת מישראל, כאילו הציל עולם ומלואו.
(על פי הגמרא – תלמוד בבלי, מסכת סנהדרין, עמוד לח)
1. הסבירו את הקטע בלשונכם.
2. הסבירו: מדוע נברא האדם יחידי?
3. הכינו הצגה קצרה שתסביר את הקטע והתכוננו להציג אותה לפני הכיתה.