ציור של דוד שריר על ברכון

ציור של דוד שריר

Ran Erde – photographer, מתוך ויקיפדיה.ענו על השאלות:

  • איזו תקופה מתוארת בציור? איך ניתן לזהות?
  • מהם הפסוקים המופיעים בשולי ציור? מה הקשר בינם ובין המתואר בציור?
  • מהי המשמעות שמעניק הצייר לפסוקים אלה?
  • (בונוס:) מדוע הציור מופיע על כריכה של ברכון? (נהוג בקהילות אשכנז לשיר את מזמור קכ"ו לפני ברכת המזון בשבת ובחגים)
  • האם לדעתכם, מזמור קכ"ו עשוי לבטא את תחושות היהודים ששבו ארצה במאה ה-20? כיצד?