אל ציבור המורים שלום,

24/12/2017

בספר "יהושע שופטים נקרא ונפעל" בהוצאת כנרת, הנמצא בשימוש
בשנת הלימודים תשע"ח, ישנה התייחסות בלתי הולמת לגיל התלמידים
לסיפור המופיע ביהושע פרק ב', סיפורה של רחב.
לנוכח זאת, הוחלט כי השנה (תשע"ח) ההתייחסות תימחק
לאלתר מהספר הדיגיטלי, כאשר בשנת הלימודים הבאה (תשע"ט)
לא יעשה שימוש בספר הפיזי.
במקום זאת נעמיד לרשותכם חומרי עזר ולמידה
באתר מיוחד שיעלה לאוויר בהמשך.
האתר ימוקד כולו בהוראת התנ"ך ויכלול שורה רחבה של עזרי הוראה.
הודעה על העלאת האתר לאוויר תצא אליכם באופן מסודר בהמשך.

לגופה של הסוגיה המקראית, במקרים בהם ישנן סוגיות מורכבות
ורגישות, על המורה להתאים את ההסבר והדיון לגיל התלמידים,
בהתאם להנחיות המצויות באתר התנ"ך הממלכתי .

להלן קישורית לחומרים:
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/tanach/PrisotDYehoshua.pdf

(התמקדות בעיקר בעלילה, קרי דילמה של הדמות – נאמנות לעמהאו למרגלים ובסופו של דבר בכריתת הברית)
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/tanach/Yehoshua1-2KitaD.pdf

(עמודים 6-10)
עומדת לרשותכם בכל שאלה.

ענת