בהצלחה בבגרות בתנ"ך מועד קיץ 2019

05/06/2019

מפמ"ר תנ"ך וצוות ההדרכה 

מאחלים לכל התלמידים והמורים

בהצלחה בבגרות בתנ"ך מועד קיץ תשע"ט