הבהרה: מבנה בחינת הבגרות החיצונית לתלמידי כיתות י"א וי"ב לשנה"ל תשפ"ג

18/08/2022

מורים יקרים,

מצ"ב הבהרה לגבי מבנה בחינת הבגרות החיצונית לתלמידי כיתות י"א וי"ב לשנה"ל תשפ"ג

מאחלת לכולם שנת לימודים פורייה