הדמיה לתלמידים הניגשים לבחינות המתוקשבות בתנ"ך במועד קיץ תשע"ט

18/01/2019

ההדמיה לתלמידים הניגשים לבחינות המתוקשבות בתנ"ך במועד קיץ תשע"ט (מתוקשבת לבעלי התאמות לימודיות שאלון 1281 ומתוקשבת עתירת מדיה שאלון 1287) תתקיים בתאריך 10/4/19.

בהצלחה!