הזמנה להצגת מועמדות לקבוצת המורים המובילים של מיזם התנ"ך במכון הרטמן

26/03/2019

הזמנה להצגת מועמדות לקבוצת המורים המובילים של מיזם התנ"ך במכון הרטמן