הטבה (בונוס) בהרשמה לאוניברסיטאות על היבחנות ברמת 5 יחידות לימוד בתנ"ך

24/12/2017

למכתב המידע מוועד ראשי האוניברסיטאות