התאמות בדרכי היבחנות לתלמידים עם לקויות למידה והפרעת קשב תשפ"ב

03/02/2022

מורים יקרים,

מצ"ב קישור לקובץ התאמות בדרכי היבחנות לתלמידים עם לקויות למידה והפרעות קשב