חוזר מפמ"ר בחינוך הממלכתי תשפ"ג

17/07/2022

מורים יקרים,

פורסם חוזר מפמ"ר תשפ"ג.

קישור לעמוד חוזרי מפמ"ר