חוזר מפמ"ר תשע"ט

01/08/2018

רכזים ומורים יקרים,
פורסם חוזר מפמ"ר תשע"ט 1 . אנו מבקשים לקרוא אותו בעיון רב. לכל שאלה אתם מוזמנים לפנות אלינו.

בברכת המשך חופשה נעימה,
ענת צידון, מפמ"ר תנ"ך