חוזר מפמ"ר תנ"ך תש"ף

17/07/2019

מורים יקרים שלום רב,

מצ"ב חוזר מפמ"ר תנ"ך תש"ף.