יישום התאמות בדרכי היבחנות לתלמידים עם לקויות למידה תש"ף

18/11/2019

שלום לכולם,

 מצ"ב מסמך יישום התאמות "שעתוק" ,"הכתבה לבוחן ניטרלי" ו"הקראה/השמעת שאלון" עבור תלמידים עם לקויות למידה בבחינות הבגרות.

לקריאה כנסו לקישור.