יישום התאמות בדרכי היבחנות לבגרות קיץ 2019

03/05/2019

לקראת מועד קיץ תשע"ט, פורסם באתר אגף הבחינות חוזר הנחיות שנכתב ע"י אגף לקויות למידה ואגף הבחינות, לגבי אופן ביצוע ההתאמות הכתבה לבוחן ניטרלי, שעתוק והקראה.
לנוחיותכם, רצ"ב החוזר.
יישום התאמות בדרכי היבחנות בבגרות קיץ 2019