מועד ההדמיה לבחינות המתוקשבות במועד קיץ תשעט

13/01/2019

מועד בחינת ההדמיה לבחינה ב-2 יח"ל בתנ"ך שאלונים 1281 ו-1287 (עתירת מדיה) הוא 10/4/19.
נא היערכותכם.

בהצלחה רבה!