מועד החורף לבחינת הבגרות בתנ"ך 2 יח"ל (שאלון 1281)

10/01/2019

בתי ספר המגישים במועד החורף לבחינת הבגרות בתנ"ך 2 יח"ל (שאלון 1281)
ולא הגישו את תלמידיהם בעלי ההתאמות הלימודיות לבחינת ההדמייה ב-27/12/18
מתבקשים לתרגל את תלמידיהם בדחיפות על בחינה מתוקשבת במערכת ה-iTest, על מנת שיהיו מוכנים לבחינת הבגרות המתוקשבת.