מיקוד תוכנית כו"ח תשפ"א

24/09/2020

מורות ומורים יקרות ויקרים,

מצורף מיקוד כוח תשפ"א.