משפטים חינוכיים במוזאון ארצות המקרא

24/12/2017

שימו לב – חל שינוי בתאריכי המשפטים!

שמחים להזמינכם לשני משפטים לדמויות מקראיות שנקיים במוזאון.

שני משפטים אלה הם חלק ממסורת שהחלה לפני 3 שנים ובה לוקחים חלק תלמידים ומשפטנים בכירים.
בתי הספר בוחרים את הנאשם (מתוך חומר הלימוד בתנ"ך) ויחד עם מוריהם והמשפטנים יוצרים משפט פלילי על פי כללי המשפט הפלילי הנהוג בישראל.

המשפט הראשון יתקיים ב-16.1.18 ובו יועמד לדין אחאב. המשפט יתקיים ע"י תלמידי בתי הספר הראל ממבשרת ורנה קסין מירושלים (כתות יב').

המשפט השני יתקיים ב-28.1.18 ובו יועמד לדין יעקב על גניבת הבכורה. המשפט ינוהל ע"י תלמידים מצטיינים ומחוננים מכתות י' בביה"ס אילון בחולון.

ניתן ורצוי להזמין גם תלמידים.

הזמנה למשפט אחאב המלך

הזמנה למשפט יעקב ורבקה