משתתפים בצערה של מפמ"ר תנ"ך

01/10/2019
צוות מפמ"ר תנ"ך וקהילת המורים לתנ"ך,
משתתפים בצערה של המפמ"ר 
הגב' ענת צידון ומשפחתה         
במות אמה ברטה. 
איתך בשעות הקשות, 
ברוך דיין אמת
מן השמים תנוחמו.