נוהל הצטרפות לתוכנית תמ"ר תשפ"ג

03/02/2022

מורים יקרים שלום רב,

תוכניות תמ"ר ממירות את חובת ההיבחנות בבחינת הבגרות החיצונית (100%), משלבות פיתוח חשיבה מסדר גבוה ולמידה בדרך החקר במגוון פרקטיקות של הוראה, למידה והערכה.
יישום התוכניות בבית הספר מוביל ליצירת קבוצת איכות של מורים, המהווה את חוד החנית לפיתוח
תרבות בית ספרית, המבוססת על גיוון בדרכי הוראה, למידה והערכה.

נוהל הצטרפות לתמ"ר תשפ"ג