ספרי לימוד בתנ"ך לבתי ספר הממלכתיים

21/06/2019

בהמשך להודעת המפמ"ר ולמכתבים שנשלחו אליכם בשנה שעברה בדבר השינוי בתוכנית
הלימודים בתנ"ך לבתי הספר הממלכתיים, ברצוננו ליידע אתכם שוב לגבי ספרי הלימוד
המאושרים לשנה"ל התש"פ בהלימה לתוכנית זו.

לקריאת הקובץ יש להיכנס לקישור.