קול קורא בחינות בגרות מתוקשבות עתירות מדיה תשפ"א

29/09/2020

מורות ומורים יקרים,

זו השנה החמישית שתתקיים בה בחינת בגרות עתירת מדיה במקצוע תנ"ך. שאלון הבחינה עתירת המדיה מקביל לשאלון הכללי וזהה לו בנושאי ההיבחנות ובמבנה הבחינה ומתאים לכל הניגשים לשאלון הכללי (001261). השאלון עתיר המדיה משלב פריטי מדיה, כגון סרטונים וקטעי שמע, ספר תנ"ך דיגיטלי מלא  וכלים מתוקשבים בהתייחסות לטקסט המקראי .

השאלון עתיר המדיה מזמן למידה רב־ חושית, חווייתית ורלוונטית ללומדים. ההוראה וההערכה המתוקשבות מאפשרות שימוש מיטבי בטכנולוגיה כחלק מהתאמת מערכת החינוך למאה ה־21. נוכח מתווה ההוראה בשנה"ל תשפ"א, המחייב הוראה מרחוק בכלים מקוונים, אך טבעי יהיה להכין את התלמידים להיבחנות מתוקשבת.

התנאים להצטרפות לבחינות הבגרות המתוקשבות עתירות המדיה בתנ"ך