קול קורא- הזמנת ימי מגמות חווייתיים לתלמידי יא' יב' במגמות למקצועות היהדות

10/02/2019