קול קורא: הקצאת שעות למורים מובילי תרבות ומורשת (תו"מ) לקראת שנה"ל תש"פ

15/08/2019

בבתי הספר הממלכתיים-יהודיים נלמדים מקצועות היהדות: תרבות יהודית-ישראלית, תנ"ך, מחשבת ישראל, תורה שבעל-פה ומשפט עברי. כל אחד מתחומי דעת אלו מבקש לעורר, לצד המרכיבים העיוניים, גם לימוד חווייתי הפורץ את גבולות הכיתה ומשתף את כלל קהילת בית הספר.
על מנת לקדם מטרות אלה, הוקצו לשעות הובלת תרבות ומורשת בהתאם לתבחינים הקבועים בקול קורא.

קישור להרשמה.