קול קורא להגשת מועמדות לפרס ון ליר לעבודות גמר מצטיינות במדעי הרוח לשנת תשע"ט.

10/02/2019

המועד האחרון להגשת עבודות – 15/3/2019.