קול קורא למורים ומידע נוסף על ההטבות לנרשמים תוכלו למצוא כאן

20/07/2018

הכשרת מורים למקרא ולתרבות יהודית-ישראלית – תשע"ט-תש"פ – פרטים על מלגות, השתתפות בשכר לימוד וגמולים