שיתוף פעולה בין רשות העתיקות לתחום הדעת תנ"ך

02/05/2018

פעילות העשרה לימודית וחוויתית המיועדת לתלמידי היחידות המורחבות.