ברכה לפתיחת שנה"ל תש"ף

30/08/2019

מפמ"ר תנ"ך וצוות הדרכה תש"ף

מאחלים לכל המורים והתלמידים שנת לימודים פורייה