תאריכי הדמייה לבחינות מתוקשבות

28/01/2020

לקראת בגרות קיץ תש"ף יתקיימו מבחנני הדמייה לבחינות מתוקשבות.

בחינה מתוקשבת לבעלי התאמות לימודיות בתאריך 3/5/20; 5/5/20; 6/5/20

בחינה מתוקשבת עתירת מדיה בתאריך 10/5/20; 17/5/20