תכנית הלימודים תשע"ט תנ"ך ממלכתי – לימוד הוראה והערכה בחינוך היסודי והעל יסודי

16/05/2018

הבהרה למורי החטיבות העליונות:
תלמידי כיתה י' בלבד , המתחילים את לימודי התנ"ך בחטיבה העליונה בשנת הלימודים תשע"ט, ילמדו על פי תכנית הלימודים תשע"ט.

לקובץ ההנחיות