דרכי הערכה מגוונות

 • הפרקים שיילמדו ויערכו בהערכה פנימית יכללו שני חלקים –

  1.פרקי ספר בראשית
  (פרקים א', ב', ג', ד', ו' 22-5, י"א 9-1, י"א 26 – 32, י"ב, ט"ו, ט"ז, י"ח, כ"ב1 – 19, כ"ה 19 – 34, כ"ז, כ"ט, ל' 25 – 26, ל"ב 22 – 32).

  2.הפרקים המהווים את חלק הבחירה באחד משני הנושאים:
  חוק (עבד: דברים ט"ו 18-12, ויקרא כ"ה 39 – 46, קדושים תהיו: ויקרא י"ט 1 – 18, 32 – 37, חוקי יובל: ויקרא כ"ה 8 – 23, סדרי שלטון: דברים ט"ז 18 – 20, י"ז 8 – 13)
  או
  חכמה (איוב: ח', ט', ל"ח, מ' 5-1, קהלת: ג' , י"א 7 – 10, י"ב).

 • אנו מבקשים להזמין את המורים ולעודד אותם לעשות שימוש בדרכי הערכה מגוונות הן בפרקי התכנית השייכים לשבעים האחוזים ובוודאי בחלק המהווה שלושים אחוז. עלינו לעורר ענין וסקרנות ולהרחיב את אופקיהם של תלמידינו בכל שיעורינו, ובהוראת כל פרקי התכנית. לימוד שלושים האחוז שבהם ניתן במיוחד לפתח דרכי הערכה מגוונות יכול להרחיב את המינון של יישום האפשרויות הבאות:

1. שיח פרשני על הטקסט המקראי בעזרת שפות לא מילוליות כמו מוזיקה, ציור, או מדיה שאיננה עתירת מלל או        שהמלל איננו המבע היחיד בה כמו שירה, קולנוע וכיו"ב.
2. מתן הזדמנויות ללומד לתת ביטוי ללימוד הטקסט בדרכי מבע ובנתיבי לימוד המתאימים לו, מן האפשרויות              שהוצעו בסעיף א'.
3. הרחבת השיח הכיתתי לעבר נושאים מהותיים, ערכיים, פילוסופיים ורלוונטיים כפי שהם עולים מהכתובים.
4. בחירת פרקים בהם מעוניינים המורה והתלמיד להרחיב ולהעמיק על חשבון פרקים אחרים שבהם יתמקד הלימוד בהבנת הסיפור בלבד.
5. הקדשת זמן רב יותר להקניית כלים ללימוד עצמאי של התנ"ך; לימוד שיחזק וישפיע על למידת תחום הדעת גם מעבר לפרקי שלושים האחוז.

 • פרק מקראי איננו נלמד כעומד בפני עצמו; עלינו לסגל לעצמנו ראייה כללית של חטיבת פרקים ומתוך הראייה הכללית ובהישענות עליה, אנו פונים אל הפרק או אל יחידה ספרותית מוגדרת. כדי לתת ללומד תמונה רחבה יכירו התלמידים את כל פרקי בראשית שבתכנית (הן מחלקו הראשון של הספר- הבריאה וראשית האנושות, והן מחלקו השני – סיפורי האבות) ברמה של הבנת הסיפור והנושאים המהותיים שבכל פרק. לאחר שהכירו התלמידים את הסיפור הרחב ניתן לבחור ביחידה ספרותית מוגדרת וללמוד אותה לעומק – אם ככיתה המתמקדת כולה באותה יחידה או כשכל תלמיד או זוג לומדים מתמקד בפרק או ביחידה ספרותית אחרת – אם מפרקי התכנית או מפרקים אחרים של ספר בראשית.
  בלימוד ההרחבה של פרקי החוק והחכמה ניתן לבחור גם בפרקים שאינם בתכנית הלימודים, למשל נאומים אחרים של הרעים בספר איוב.

את הלימוד המעמיק והממוקד רצוי וחשוב להעריך בדרכים מגוונות. בכל דרכי ההערכה יש לשמור על שני עקרונות:
1. התוצר שיפיקו התלמידים (בחינה, מצגת, רפרט וכיו"ב. ראו הצעות ופירוט בהמשך) ייתן ביטוי בראש                 ובראשונה לקריאה קשובה ורגישה של הכתוב ויהיה מבוסס על שיח המתקיים לאחר לימוד מעמיק שלו.
2. קיום תהליך של התקדמות ופיתוח הידע, האוריינות המקראית וחיבור הלומד לשיח משמעותי עם הטקסט.

 • אנו מציעים מספר דרכי הערכה ומזמינים את המורים לתת להם מקום גם בלימוד החומר הנכלל בשבעים האחוז:

1. מבחנים שיש בהם פרשנות לא מילולית (תמונות, קומיקס, מוזיקה).
2. מבחנים שהתלמידים בונים.
3. מבחנים שהתלמידים בודקים.
4. עבודת חקר – אישית או בזוגות. ראו הצעה לחלופות בהערכה ספר בראשית.
5. מטלת ביצוע כגון העברת רפרט על טקסט שנלמד באופן עצמאי (גם אם מונחה ומלווה ע"י המורה).
6. הדרכת סיור לימודי או הכנת סיור ווירטואלי במקום הקשור לפרקי התכנית.
7. בניית מרכז למידה לשאר הכיתה על יחידה ספרותית שנלמדה באופן עצמאי.
8. יצירה בתחום דעת אחר (ציור, הפקת סרטון, או עיתון וכיו"ב). על התוצר להיות מלווה בעבודה עיונית המבססת ומסבירה את עיגונה של היצירה בכתובים ואת השיח שלה עימהם. חשוב שיוגשו יצירות המתארות דמות או סיטואציה המבוססות על לימוד מעמיק, לאחר ניתוח הטקסט והכרת הפרשנויות השונות עליו ומתו שיח עם הדמות או הסיטואציה.
9. מטלות ביצוע כגון – תיכנון וביצוע משפט ציבורי, ארגון חידון תנך שכבתי או בית ספרי, ערב לימוד שכבתי או הורים ילדים.
10. תלקיט: מדגם עבודות שנצברו והמשקפות התקדמות והתפתחות. את התלקיט יש ללוות במסמך רפלקטיבי המציג את תהליך הלימוד.
11. למידה מבוססת פרוייקטים – PBL

 • על המורים להיעזר במחוון שפורסם באתר תנ"ך ממלכתי, המכיל את הקריטריונים שלפיהם יוכל המורה להעריך את ההעמקה של התלמיד ביחידה ואת הידע המבוסס שלו בתכניה, במסריה ובדרכי עיצובה. המחוון יוגש בכתב לתלמידים. נשמח לפרסם יוזמות מעניינות ומעמיקות של בתי ספר באתר תנ"ך ממלכתי.
 • בקיץ תשע"ו תתקיים הבחינה הראשונה על פי המתכונת של 30 ו 70 אחוז. במועד זה עדיין ניתן יהיה להיבחן גם על פי שאלון 1206 הרגיל. מקיץ תשע"ז כל הבחינות יהיו לפי תכנית שבעים ושלושים האחוז.

  צוות המדריכות עומד לרשות המורים להתייעצות, התלבטות ולימוד משותף.
  אל תשכחו ליהנות מהתהליך!