מחוון להערכה חלופית

הערכה חלופית – מחוון גמיש 30%

במסגרת לימוד ה 30% המכוונות לדרכי הערכה חלופיות בית ספריות, על המורה לבסס את ההערכה על פי מחוון שיכיל את הקריטריונים שניתנו לתלמיד, ועל פיהם תוערך עבודתו.
כל הערכה חלופית שתבחר, מיני חקר, למידה מבוססת פרוייקטים (pbl) וכד', חייבת להיות מבוססת על עבודה עיונית (שאלת חקר הפסוקים הרלוונטיים, שאלות נלוות, מאמרים ופרשנויות על, ביבליוגרפיה). תוצר יצירתי (ציור דגם וכו') הוא אך נדבך, אמצעי נלווה, לעבודה עיונית ולא העיקר.

להלן דגם בסיסי:

1.מהות הלמידה – 55%
א. הבניית גוף הידע: התייחסות לפסוקים ולשאלות שמעוררים – 25%
ב. שימוש במקורות מידע מגוונים: סיכום של התייחסות המאמרים והפרשנויות 30%

2. דעתך – הקול האישי של התלמיד העולה מן העבודה, הבעת עמדה עצמאית מנומקת ומבוססת, שיש בה מקוריות חדשנות והיבט יוצא דופן ויצירתי – 10%

3. תהליך הלמידה – 10%
א. התמודדות עם קשיים/ פתרון בעיות 5%
ב. מפגשי התייעצות עם המורה ועמידה בלו"ז 5%

4. רפלקציה 10%

5. הצגת הלמידה – 15%
א. אסתטיקה ואופן ההגשה -5%
ב. פרזנטציה /שיתוף בלמידה/עבודת צוות – 10%

חשוב לציין שהמורה ינחה מראש את תלמידיו מה הן הדרישות המצופות בהתאם לרמות השונות.
על פי דגם זה, המכיל את חמשת הקריטריונים, (מהות הלמידה, דעתך-הקול האישי, תהליך הלמידה, רפלקציה, הצגת הלמידה), יש למלא את הדיווח למשרד החינוך.