סגור תצוגת כיתה
הפרק

התנגדותו של יונה לרחמים

פרק ד

שיעור שני מתוך ארבעה
*לפניכם הצעה לשיעור, מוזמנים לקבל השראה ורעיונות ולערוך את השיעור בהתאם לכיתתכם. לימוד מהנה.

בכמה מילים

פסוקים א-ג מתארים את תחושותיו הקשות של יונה בעקבות החזרה בתשובה של אנשי נינווה. נעמוד על הסיבה לתחושות אלו. נקרא את פסוקים ד-יא ונראה כיצד אלוהים מבקש ללמד את יונה לקח חשוב על אודות נחיצותה של התשובה, וננסה לתת מענה לשאלה אם יונה אכן השתכנע שהתשובה נחוצה לעולם או שמא נשאר איתן בדעתו להעדיף את מידת הדין על מידת הרחמים.

הזמנה ללימוד

הצעה ראשונה:
נבקש מהתלמידים לשער בנפשם כי כל אחד מהם הוא יונה הנביא לאחר שמילא את שליחותו בהצלחה וכל אנשי נינווה חזרו בתשובה. התלמידים יתבקשו לכתוב כמה שורות או לספר על תחושתם לאחר הצלחתם בשליחות הנבואית. נבקש מכמה תלמידים לשתף בתחושותיהם. בהמשך השיעור נערוך השוואה בין תחושותיהם לבין תחושותיו של יונה הנביא בתחילת הפרק.

הצעה שנייה:
נשאל את התלמידים:

 • מדוע לדעתכם ספר יונה אינו מסתיים בפרק ג, הרי התשובה כבר הייתה?

הזמנה לקריאה והעמקה

שלב ראשון – עבודה עצמאית על הפרק

נחלק לתלמידים את תיאור אירועי הפרק בתרשים זרימה (ראו דף עבודה גם בממערך השיעור), ונבקש מהתלמידים להצמיד לכל שלב את הציטוט המתאר אותו מתוך הפסוקים. העבודה יכולה להיעשות בזוגות, בקבוצות או לבד – בהתאם לאופי הכיתה, ככל שהעבודה פרטנית יותר כך היא מאתגרת יותר.

שלב שני – דיון במליאה: תחושותיו של הנביא וסיבתן

נקרא יחד את פסוקים א-ד, ננסה למצוא יחד הוכחות לרגשותיו של יונה בהתבסס על העבודה העצמאית, נסמן אותן על הלוח נבאר אותן וננסח אותן במילותינו:

 • "וַיֵּרַע אֶל יוֹנָה רָעָה גְדוֹלָה" – הייתה לו תחושה רעה.
 • "וַיִּחַר לוֹ" – יונה היה מאוכזב כועס ומתוסכל.
 • "וְעַתָּה ה', קַח נָא אֶת נַפְשִׁי מִמֶּנִּי, כִּי טוֹב מוֹתִי מֵחַיָּי" – תחושות אובדניות, רצון למות.

נפתח בדיון כיתתי בניסיון להבין את הסיבה לתחושות אלו. נפנה את התלמידים אל פסוק ב ונבקש מהם למצוא מילות סיבה בפסוק – "כי" ו"על כן". מילת הסיבה מסמנת כי המשפט כתוב במבנה של סיבה ותוצאה. נכתוב על הלוח את הפסוק בחלוקה לסיבה ותוצאה:

 • הסיבה: "כִּי יָדַעְתִּי כִּי אַתָּה אֵל חַנּוּן וְרַחוּם אֶרֶךְ אַפַּיִם וְרַב חֶסֶד וְנִחָם עַל הָרָעָה".
 • התוצאה: "עַל כֵּן קִדַּמְתִּי לִבְרֹחַ תַּרְשִׁישָׁה"

(בפסוק זה התוצאה רשומה לפני הסיבה)

נשאל את התלמידים על סמך פסוק זה מה הסיבה להתנגדותו של יונה לשליחות זו. נרשום על הלוח את התשובה הפשוטה העולה מן הפסוק:

יונה ניסה להימנע מהשליחות מפני שה' חנון ורחום ועשוי לסלוח לאנשי נינווה על חטאיהם. יונה רואה ברחמים דבר העשוי לחטוא לאמת ולצדק המוחלטים.

שלב שלישי – הבנת הסיבה להתנגדות יונה לשליחות על פי פרשנויות

עבודה עצמאית בפשט הפסוקים:

ננסה להבין לעומק את סיבת התנגדותו של יונה לשליחות כפי שהדבר עולה מתוך פשט הפסוקים. נקרין בכיתה שני פסוקים ונערוך השוואה ביניהם.

פסוק ראשון: יונה פרק ד פסוק ב:
יונה: "כִּי אַתָּה אֵל חַנּוּן וְרַחוּם, אֶרֶךְ אַפַּיִם וְרַב חֶסֶד"

פסוק שני: שמות פרק לד פסוק ו:
משה: "אֵל רַחוּם וְחַנּוּן, אֶרֶךְ אַפַּיִם וְרַב חֶסֶד וֶאֱמֶת"

נבקש מהתלמידים לענות עצמאית על כמה שאלות קצרות בנוגע לשני הפסוקים:

 • מצאו את ההבדל בין שני הפסוקים. איזו מילה מופיעה בדברי משה בספר שמות ואינה מופיעה בדבריו של יונה? (המילה 'אמת')
 • באיזה הקשר משה אומר את הדברים, ובאיזה הקשר יונה משתמש במילים הללו?

קראו את ההבחנה שלפניכם בין מידת הדין למידת הרחמים וענו על השאלה שאחריה:

חכמים מצאו שני סוגים של התנהלות אלוהית כלפי בני אדם וכינו אותן "מידת הדין" ו"מידת הרחמים". מידת הדין מייצגת את עשיית הצדק, המשפט ולפיה החוטאים חייבים להיענש בגלל חטאם, ולעומתה מידת הרחמים מייצגת את רחמי אלוהים על החוטאים ודאגתו להם ולטובתם והיא כוללת מתן הזדמנויות לחזור בתשובה גם אם כאלה אינן מגיעות להם לפי החוק היבש.

 • האם המילה שמופיעה בשמות וחסרה ביונה מייצגת לדעתכם את מידת הדין או את מידת הרחמים? הסבירו את תשובתכם.
 • אילו מילים משקפות בשני המקורות את מידת הרחמים?
 • שני הפסוקים, הכוללים כמעט את אותם תיאורים לה' מייצגים גישות של שני נביאים – יונה ומשה. אלא שאותם דברים נאמרים בהקשר שונה. מי מהם לדעתכם מאמין ששילוב בין מידת הדין לבין מידת הרחמים אפשרי, ומי מהם אינו מאמין בכך? הסבירו את תשובתכם
 • הביעו את דעתכם האישית: האם ייתכן שילוב בין מידת הדין למידת הרחמים?

איך ייראה שילוב כזה?

לאחר העבודה נדון במליאה במסקנות התלמידים: נעסוק בהשוואה בין גישותיהם של משה ויונה על בסיס חסרונה של המילה 'אמת' בדברי יונה ועל בסיס ההקשר שבו נאמרות המילים. משה מאמין שדין ורחמים יכולים להתקיים יחד ויונה מאמין שהרחמים מנוגדים לאמת, לחוק היבש, ושמן הראוי שהחוטאים יקבלו את שמגיע להם. בעיניו, אם אלוהים הוא רחמן, אין מקום לטעון שהוא פועל לפי החוק והצדק ולכן יש להשמיט את המילה 'אמת'.

שלב רביעי – נחיצותה של התשובה בחיי אנוש

יחד עם התלמידים ניצור מעין גרף של רגשותיו של יונה בפרק:

 • תחושה רעה
 • כעס ותסכול
 • תחושות אובדניות, רצון למות
 • שמחה גדולה
 • תחושות אובדניות, רצון למות

נעמוד על המבנה של עליות וירידות חדות ברגשותיו של יונה.
נדגיש את מוטיב המוות שמלווה את יונה לאורך כל הסיפור. נחדד את תחושת השמחה שהוא חווה באופן מפתיע בלב האירועים ואת הגורם לשמחה זו – החסד האלוהי בדמות עץ קיקיון שצמח בן יום אחד. נסיק מכך מסקנה מתבקשת – החסד והרחמים חיוניים לקיום האנושי ובלעדיהם האדם מגיע אל פי המוות (אל פי השאול) בתכיפות רבה שאינה מאפשרת לו להמשיך ולהתקיים.
התשובה היא אפשרות שקיימת רק בזכות קיומה של מידת הרחמים המעניקה לאדם הזדמנות לשוב ולתקן את הטעון תיקון ומכאן להתחיל בדף חדש שמטעין את האדם בתקווה מחודשת ובשמחת חיים. נשאל לבסוף:

 • לנוכח האופן שבו מסתיים הספר, האם יונה למד את הלקח והשתכנע בדבר נחיצותה של התשובה או שמא נשאר איתן בדעתו ולפיה יש לנהוג רק במידת הדין? (ספק אם אנחנו יכולים להשיב תשובה החלטית לשאלה זו)

מבט לחיים

 • מה היחס הנכון בעיניכם בין דין לרחמים?
 • האם יש ללמוד יחס זה לכל אדם? לכל חברה?
 • האם יש יחס קבוע?
 • לפי מה הוא נקבע?

לסיכום - מה היה לנו?

תוכן: תיארנו בפירוט את תחושותיו הקשות של יונה. ניסינו להתחקות אחר הסיבות האפשריות לתחושות אלו. ניתחנו לעומק סיבות אלו בעזרת השוואת פסוקים והבנו את חשיבותה של מידת הרחמים.
מיומנויות: התמודדות עצמאית עם פסוקים, זיהוי ציטוטים מתאימים להיגדים, השוואה בין פסוקים ממקורות שונים.
מתודות:
 שימוש בתבנית של משפט סיבה ותוצאה, השלמת תרשים זרימה של האירועים בפרק ושל תחושותיו של יונה, השוואה בין דברי משה לדברי יונה.

העשרות
ממערך השיעור
מדרשים
ניבים וביטויים
תרבות ואומנות
סיפורו של מקום
ריאליה מקראית
סרטונים
דפי עבודה והעשרה לשיעור
תשובה או לא תשובה? מה התשובה?
אנשי נינוה כולם, ואף החיות בנִינְוֵה, חזרו בתשובה במהירות בעקבות נבואת יונה. אפשר להאמין להם...
תשובה או לא תשובה? מה התשובה?
"וְיִתְכַּסּוּ שַׂקִּים הָאָדָם וְהַבְּהֵמָה וְיִקְרְאוּ אֶל אֱלֹהִים בְּחָזְקָה וְיָשֻׁבוּ אִישׁ מִדַּרְכּוֹ הָרָעָה וּמִן הֶחָמָס אֲשֶׁר בְּכַפֵּיהֶם." (ג, ח)

Morphart Creation/shutterstock.com

אנשי נינוה כולם, ואף החיות בנִינְוֵה, חזרו בתשובה במהירות בעקבות נבואת יונה.

לקריאת המדרשים

אפשר להאמין להם ולראות את התיקון המיידי שעשו. ואפשר גם לא להאמין להם, ולחשוד שהם עשו תיקון רק כדי לְרַצוֹת את יונה ורק בשל הפחד מהעונש.

קראו את המדרשים הבאים:

וישובו איש מדרכו הרעה ומן החמס אשר בכפיהם […] שהיה בכף ידיהם החזירו, [ולעומת זאת] מה שהיה בשידה, תיבה [נסתר מן העין] לא החזירו.
(תלמוד ירושלמי, מסכת תענית, פרק ב, דף סה עמוד ב)
אפילו גזל מריש [קורה של עץ] ובנאו בבירה [במגדל] מקעקע כל הבירה ומחזיר מריש לבעליו.
(תלמוד בבלי, מסכת תענית, דף טז עמוד א)
 • איזה מדרש מאמין לאנשי נִינְוֵה?
 • איזה מדרש לא מאמין לאנשי נִינְוֵה?
 • מה ההבדל המעשי והמהותי בין המדרשים? ומה זה משנה אם הם באמת חזרו בתשובה או רק עשו את עצמם?
דין או רחמים?
[…] עד שירד הקדוש ברוך הוא ואמר לו מפני מה אתה בוכה שמא יש לך...
דין או רחמים?
"וַיֹּאמֶר ה' אַתָּה חַסְתָּ עַל הַקִּיקָיוֹן אֲשֶׁר לֹא עָמַלְתָּ בּוֹ וְלֹא גִדַּלְתּוֹ שֶׁבִּן לַיְלָה הָיָה וּבִן לַיְלָה אָבָד. וַאֲנִי לֹא אָחוּס עַל נִינְוֵה הָעִיר הַגְּדוֹלָה אֲשֶׁר יֶשׁ בָּהּ הַרְבֵּה מִשְׁתֵּים עֶשְׂרֵה רִבּוֹ אָדָם אֲשֶׁר לֹא יָדַע בֵּין יְמִינוֹ לִשְׂמֹאלוֹ וּבְהֵמָה רַבָּה." (ד, י-יא)

Freedom Studio/shutterstock.com

Baimieng/shutterstock.com

לקריאת המדרש

[…] עד שירד הקדוש ברוך הוא ואמר לו מפני מה אתה בוכה שמא יש לך צער על הקיקיון שלא עמלת בו ולא גידלתו […] ואני לא אחוס על נינוה?

באותה שעה נפל יונה על פניו לפני הקב״ה ואמר לפניו רבונו של עולם, כלום היא לפניך מדת הדין? במדת רחמים תנהיג את עולמך ונאה לך תהלה שכן כתיב לה׳ אלהינו הרחמים והסליחות שנאמר כי אל רחום ה׳ אלהיך [….] כולו תשבחות, כסאך תהלה כבודך תפארה, אשר מעשה ידך נעימים, גופך ישועה, פניך כמאיר כל אור, עיניך מקור כל זוהר, פיך אמת, שפתותיך חיים, אמת חסדך הגדול על שארית נחלתך, שאתה מקדים להם רחמים בכל עת ובכל שעה, אתה מוחל לעונם כדי ליתן עוז וכבוד לשמך שנאמר למען יזמרך כבוד ולא ידום ה׳ אלהי לעולם אודך.

(מדרש יונה)

 • האם דמותו של יונה במדרש דומה לדמותו בסיפור המקראי?
 • באיזה עולם הייתם רוצים לחיות – של דין או של רחמים?
עוֹד אַרְבָּעִים יוֹם וְנִינְוֵה נֶהְפָּכֶת
יונה מגיע אל נִינְוֵה וקורא קריאה בת חמש מילים: "עוֹד אַרְבָּעִים יוֹם וְנִינְוֵה נֶהְפָּכֶת". מה...
עוֹד אַרְבָּעִים יוֹם וְנִינְוֵה נֶהְפָּכֶת
"וַיָּחֶל יוֹנָה לָבוֹא בָעִיר מַהֲלַךְ יוֹם אֶחָד וַיִּקְרָא וַיֹּאמַר עוֹד אַרְבָּעִים יוֹם וְנִינְוֵה נֶהְפָּכֶת." (ג, ד)

מציורי התנ"ך של גוסטב דורה, צייר צרפתי בן המאה ה־19. הציור מתאר את המסופר בספר יונה: קריאת יונה אל נינווה (יונה ג, ד).

יונה מגיע אל נִינְוֵה וקורא קריאה בת חמש מילים: "עוֹד אַרְבָּעִים יוֹם וְנִינְוֵה נֶהְפָּכֶת". מה יקרה לעיר?

להמשך קריאה

רש"י, גדול פרשני המקרא, שחי בצרפת במאה ה-12, פירש את הפסוק כך:
נהפכת. נחרבת (ולא אמר נחרבת כי נהפכת משמש שתי לשונות רע וטוב. אם לא יעשו תשובה נחרבת, ואם יעשו תשובה אז נהפכת על אנשי נינוה קאי שיהפכו מרעה לטובה ויעשו תשובה…)

רש"י התעכב על כך שבפסוק כתוב "נהפכת" ולא "נחרבת".

 • הסבירו במילים שלכם כיצד למילה "נהפכת" יכולה להיות משמעות חיובית וגם משמעות שלילית.
 • אם כך, האם הנבואה של יונה היא נבואת חורבן או נבואת תוכחה?
מה שבא בקלות
"בן לילה היה ובן לילה אבד…." – דבר שבא במהירות ובקלות, ובמהירות גם נעלם. האזינו...
מה שבא בקלות
"וַיֹּאמֶר ה' אַתָּה חַסְתָּ עַל הַקִּיקָיוֹן אֲשֶׁר לֹא עָמַלְתָּ בּוֹ וְלֹא גִדַּלְתּוֹ שֶׁבִּן לַיְלָה הָיָה וּבִן לַיְלָה אָבָד." (ד, י)

"בן לילה היה ובן לילה אבד…." – דבר שבא במהירות ובקלות, ובמהירות גם נעלם.

להמשך קריאה

האזינו לשיר "מחכים למשיח" של היוצר הישראלי שלום חנוך, וקראו את המילים.
השיר, שיצא בשנת 1985, נכתב בעקבות המשבר הכלכלי ונפילת הבורסה בישראל בשנת 1983.

מחכים למשיח/ שלום חנוך

יושבים שעות
מחכים שמשיח יבוא
משיח איש מַפְתֵּחַ
ידו בכל ויד כל בו
ענן סמיך
וירוחם ממצמץ בשפתיו
יהודה מסתכל בשעון
וּמְפַלְבֵּל בעיניו
משרד בצפון
ארציאלי בע"מ יועץ
אחר הצהריים
ובחוץ העולם מתרוצץ
לוחץ זמזם עונה
תביאי לנו קפה.

משיח לא בא
משיח גם לא מטלפן…

שתיקה כללית
חמישה אנשים מתוחים
הדלת נפתחת
וירדנה כולה חיוכים
השחור ליהודה
התה לארציאלי הבן
ירדנה יוצאת
עזרא לא מפסיק לעשן
הנה כי כן מתחלפת
שעה בשעה
זָקֵן ארציאלי יודע
שהוא לא טעה
נוטף זיעה וּמַרְעִים
בקולו על הבן.

משיח לא בא
משיח גם לא מטלפן…

פעמון הכניסה
מְנַסֵּר את אִוְשַׁת המזגן
מקפיץ את ירוחם לדלת
חותך בעשן
ארציאלי הבן
מסתכל על אביו מהצד
ובפתח מתגלה
שוטר עם הכובע ביד
ויהודה אומר
משהו בטח קרה
אומר לו ירוחם
סתם לא שולחים משטרה
אומר השוטר הייתה תאונה.

ולכן משיח לא בא
משיח גם לא מטלפן…

תאונה למי
שואל ארציאלי הבן
תאונה למדינה
עונה השוטר המסכן
הבורסה נפלה
אנשים קופצים מהגג
גם משיח קפץ
והודיעו שהוא נהרג
הכל אבוד
בוכה עזרא דהן הקבלן
משיח בשמיים
ואנחנו בלי הכסף כאן
וירדנה היפה ממלמלת
זה לא יתכן.

משיח לא יבוא
משיח גם לא יטלפן…

דצמבר המר
זעקו כותרות בעיתון
ושר האוצר נתן במבט ראיון
הציבור מטומטם
ולכן הציבור משלם
מה שבא בקלות
באותה הקלות יעלם
האזרח הקטן
נאלץ לשלם בגדול
ואותי מעניינת
ירדנה יותר מהכל
הולך למילואים
וסופר את הכסף שאין.

ומשיח לא בא
משיח גם לא מטלפן…

כן, כן משיח גם לא מטלפן.

© כל הזכויות שמורות למחבר ולאקו"ם

 • הרעיון "בן לילה היה ובן לילה אבד" מופיע בשיר. כיצד הוא מנוסח בשיר?
 • למה, לדעתכם, הכוונה בשיר?

קרדיט: שלום חנוך – מחכים למשיח / ShalomHanoch, 2011

נביא מול כולם
  אריאל בירנבוים (1956-1894) היה צייר, קריקטוריסט, סופר ומשורר אקספרסיוניסטי. הוא נולד בעיר וינה, בירת...
נביא מול כולם
"וַיָּחֶל יוֹנָה לָבוֹא בָעִיר מַהֲלַךְ יוֹם אֶחָד וַיִּקְרָא וַיֹּאמַר עוֹד אַרְבָּעִים יוֹם וְנִינְוֵה נֶהְפָּכֶת. וַיַּאֲמִינוּ אַנְשֵׁי נִינְוֵה בֵּאלֹהִים וַיִּקְרְאוּ צוֹם וַיִּלְבְּשׁוּ שַׂקִּים מִגְּדוֹלָם וְעַד קְטַנָּם." (ג, ד-ה)

מציורי התנ"ך של גוסטב דורה, צייר צרפתי בן המאה ה־19. הציור מתאר את המסופר בספר יונה: קריאת יונה אל נינווה (יונה ג, ד).

אוריאל בירנבאום, יונה קורא לאנשי נינוה, 1921, Courtesy of the Leo Baeck Institute

 

אריאל בירנבוים (1956-1894) היה צייר, קריקטוריסט, סופר ומשורר אקספרסיוניסטי.

להמשך קריאה

הוא נולד בעיר וינה, בירת אוסטריה, וכבר בגיל צעיר החל לעסוק באומנות. כשהיה בן 46 כבשו הנאצים את אוסטריה. אוריאל ובני משפחתו ברחו ליערות הולנד, וכך שרדה המשפחה היהודית בשואה. בירנבוים אייר טקסטים מעולם היהדות, כמו הגדה של פסח וספר יונה, וגם טקסטים אוניברסליים, כמו אליס בארץ הפלאות.

גוסטב דורֶה – אמן נוצרי צרפתי בן המאה ה-19.יצירותיו נעשו בטכניקה של תחריט על נחושת, על בסיס איורי עיפרון. דורֶה אייר את סיפורי התנ"ך וגם קלאסיקות אוניברסליות, כמו "פאוסט" של דנטה.

הביטו בציור של בירנבוים ובציור של דורֶה. שניהם ציירו את יונה מתנבא בנִינְוֵה.

 • מהן נקודות הדמיון ומהן נקודות השוני בין הסיפור המקראי לבין הפרטים בציורים?
 • שימו לב לאמצעים האומנותיים בציורים – צבעוניות, קומפוזיציה, משיכות מכחול ותנועות הצבע. כיצד אלה משקפים את הלך הרוח של הנביא, כפי שמפרש זאת האומן?
 • עִמדו על ההבדלים בין שני הציורים המבקשים לתאר את אותו האירוע. איזה מהם מוצא חן בעיניכם יותר? מדוע?
יונה האיש
עקב שטיינהרדט, אומן יהודי שהתמחה בחיתוך עץ. נולד במזרח אירופה בשנת 1887 ונפטר בישראל בשנת...
יונה האיש
"וַיִּתְפַּלֵּל אֶל ה' וַיֹּאמַר אָנָּה ה' הֲלוֹא זֶה דְבָרִי עַד הֱיוֹתִי עַל אַדְמָתִי עַל כֵּן קִדַּמְתִּי לִבְרֹחַ תַּרְשִׁישָׁה, כִּי יָדַעְתִּי כִּי אַתָּה אֵל חַנּוּן וְרַחוּם אֶרֶךְ אַפַּיִם וְרַב חֶסֶד וְנִחָם עַל הָרָעָה. וְעַתָּה ה' קַח נָא אֶת נַפְשִׁי מִמֶּנִּי, כִּי טוֹב מוֹתִי מֵחַיָּי." (ד, ב-ג)

יעקב שטיינהרט, יונה מטיף בנינווה (תחריט, 1923-1922). באדיבות משפחת האומן יעקב שטיינהרדט

עקב שטיינהרדט, אומן יהודי שהתמחה בחיתוך עץ. נולד במזרח אירופה בשנת 1887 ונפטר בישראל בשנת 1968.

להמשך קריאה

שטיינהרדט למד אומנות בצרפת, ובזמן מלחמת העולם הראשונה התגייס לצבא הגרמני. כאשר הופיעו סימני האנטישמיות בגרמניה, בשנות ה-30 של המאה ה-20, הוא עלה לארץ במסגרת העליה החמישית וכך נמלט מגורל יהודי אירופה בשואה. בארץ הוא נחשב לאומן מוביל. הוא לימד בבית הספר הגבוה לאומנות "בצלאל" ואף ניהל אותו.

 • אילו רגשות מעוררים בכם האיורים?
 • שימו לב לקומפוזיציה, לטכניקה, לצבעוניות – מה מבקש האומן להגיד על יונה?
 • על פי פסוקים א-ב – על מה יונה מצטער, מדוע הוא כועס?
איפה זה קֶדֶם?
כולם מכירים את שמות הכיוונים בשושנת הרוחות: מזרח, מערב, צפון, דרום. בתנ"ך יש כינויים נוספים...
איפה זה קֶדֶם?
"וַיֵּצֵא יוֹנָה מִן הָעִיר וַיֵּשֶׁב מִקֶּדֶם לָעִיר וַיַּעַשׂ לוֹ שָׁם סֻכָּה וַיֵּשֶׁב תַּחְתֶּיהָ בַּצֵּל עַד אֲשֶׁר יִרְאֶה מַה יִּהְיֶה בָּעִיר." (ד, ה)

שושנת הרוחות. LongQuattro/shutterstock.com

כולם מכירים את שמות הכיוונים בשושנת הרוחות: מזרח, מערב, צפון, דרום.
בתנ"ך יש כינויים נוספים לשמות הכיוונים:
"…יָמָּה וָקֵדְמָה וְצָפֹנָה וָנֶגְבָּה…" (בראשית כח, יד)

לפי הפסוק מספר בראשית:

 • איזה כיוון הוא "צפונה"?
 • איזה כיוון הוא "נגבה"?
 • איזה כיוון הוא "ימה"?
 • אם כן, איזה כיוון הוא "קדמה"?
 • אז… באיזה כיוון ביחס לעיר ישב יונה?

ואפשר גם לשיר את הפסוקים- יגאל בשן ופרצת

נינוה העיר הגדולה
  נִינְוֵה, היום בשטחה של עיראק, הייתה עיר מרכזית בתקופת האימפריה האַשּׁוּרִית (במאה ה-8 לפני...
נינוה העיר הגדולה
"קוּם לֵךְ אֶל נִינְוֵה הָעִיר הַגְּדוֹלָה וּקְרָא אֵלֶיהָ…" (ג, ב)

העיר נינוה וערים נוספות באימפריה האשורית

ראש למסו (חיה בעלת גוף שור, כנפי נשר וראש אדם) שניזוק לאחר התקפה של דעאש בנינוה.

 

נִינְוֵה, היום בשטחה של עיראק, הייתה עיר מרכזית בתקופת האימפריה האַשּׁוּרִית (במאה ה-8 לפני הספירה), עיר השלטון המרכזית שכונתה "העיר הגדולה".

להמשך קריאה

כיוון ששכנה ליד נהר החידקל היא הייתה עיר מסחר משמעותית ועשירה, ובתחומה היו ארמונות, מקדשים, מקומות פולחן ויצירות אומנות. ברחבי העיר ניצבו פסלים ולוחות מגולפים שבהם מתוארת ההיסטוריה של המלכים.
בחפירות הארכאולוגיות בנִינְוֵה התגלו אוצרות.
ראשון החופרים, במאה ה-19, היה החוקר הבריטי קלאודיוס ג'יימס ריץ'. אחריו חפר במקום חוקר בריטי אחר בשם הנרי אוסטין לייארד. הוא זיהה את ארמון סנחריב, אחד ממלכי אשור, וארמון נוסף של המלך אשורבניפאל.
אחד הממצאים המדהימים שנחשפו בחפירות הוא "תבליט לכיש", המתאר את מסע כיבוש ערי יהודה שעליו מסופר גם בתנ"ך בספר מלכים ב בפרקים יח-יט! והינה הסיפור מסופר משתי זוויות שונות – של הכובש ושל הנכבש.
בעקבות החפירות התברר שהמלך אשורבניפאל היה לא רק לוחם אלא גם חובב היסטוריה וספרות. בארמונו גילו חוקרים ספרייה אדירה (כתובה בכתב יתדות על גבי לוחות טין) של טקסטים דתיים, ספרותיים ומשפטיים, של אשור ושל עמים קדומים להם. כך נמצא הטקסט החשוב "עלילות גִלְגָמֶשׁ", המקביל לסיפור נוח והמבול שבתנ"ך.
בהמשך החפירות במאה ה-20 התגלו ממדי האוצרות. התגלו ממצאים מלפני כ-6,000 שנה, הרבה לפני התקופה האשורית, פסלי אלילים המלמדים על הפולחן וכלי חרס המלמדים על חיי היום-יום.
חלק מהממצאים הועברו למוזאון באנגליה, ובמבט לאחור פעולה זו הייתה הצלה של ממש.
מדוע הצלה? נקפוץ קדימה למאה ה-21, לימינו אנו. ארגון הטרור דעאש, ארגון אסלאמי קיצוני, הרס במכוון ממצאים ארכאולוגיים חשובים באזור.

אלוהים שולח את יונה "אֶל נִינְוֵה הָעִיר הַגְּדוֹלָה".

 • ממה שקראתם על החפירות בעיר נִינְוֵה – האם העיר שנחשפה נחשבת לעיר גדולה? חוקרים מתלבטים – ועכשיו גם אתם – באיזו נִינְוֵה לדעתכם מדובר בספר יונה? סמל לעיר חשובה, או העיר נִינְוֵה ממש?
  בנוגע לכל אחת משתי האפשרויות – הסבירו מדוע מכנים את נִינְוֵה "העיר הגדולה".
הקִיקָיוֹן
  שישה דברים מעניינים על הקיקיון: הקיקיון הוא שיח ממשפחת החלבלוביים. שיח הקיקיון יכול להגיע...
הקִיקָיוֹן
"וַיְמַן ה' אֱלֹהִים קִיקָיוֹן וַיַּעַל מֵעַל לְיוֹנָה לִהְיוֹת צֵל עַל רֹאשׁוֹ לְהַצִּיל לוֹ מֵרָעָתוֹ, וַיִּשְׂמַח יוֹנָה עַל הַקִּיקָיוֹן שִׂמְחָה גְדוֹלָה." (ד, ו)

עלה של שיח הקיקיון. צילום: תמר הירדני, 2008, מתוך ויקיפדיה

שיח הקיקיון. Anitham Raju Yaragorla/shutterstock.com

 

שישה דברים מעניינים על הקיקיון:

להמשך קריאה
 1. הקיקיון הוא שיח ממשפחת החלבלוביים.
 2. שיח הקיקיון יכול להגיע עד לגובה של 5 מטרים. עליו הם בצורת כף יד אדם ואורכם 30 סנטימטרים.
 3. מוצאו של הקיקיון באפריקה, ולכן הוא רגיש מאוד לקור.
 4. הקיקיון התפשט בעולם באופן מלאכותי, לאחר שבני האדם הבינו את סגולות המרפא שלו.
 5. מצמח הקיקיון אפשר להפיק שמן ושיקויי מרפא, אולם קליפת הזרעים של הקיקיון רעילה ויכולה לגרום למוות.
 6. שיח הקיקיון בספר יונה – בן לילה היה ובן לילה אבד. לכן אומרים בעברית על משהו שהיה במהירות וחלף במהירות, משהו שולי שאין לו תוחלת חיים משמעותית, שהוא "קִיקְיוֹנִי".
 • איך יכול להיות ששיח הקיקיון הֵצֵל על יונה?
 • לפי הפרק – לאילו תנאי מזג אוויר רגיש הקיקיון, נוסף על הקור?
 • הסבירו את הביטוי "קיקיוני", או הדגימו אותו בעזרת שימוש הגיוני בתוך משפט.
רוּחַ קָדִים
רוח קדים היא רוח מזרחית יבשה שמקורה במדבר – חמה ושרבית בעונות המעבר ובקיץ, וקרה...
רוּחַ קָדִים
"וַיְהִי כִּזְרֹחַ הַשֶּׁמֶשׁ וַיְמַן אֱלֹהִים רוּחַ קָדִים חֲרִישִׁית וַתַּךְ הַשֶּׁמֶשׁ עַל רֹאשׁ יוֹנָה וַיִּתְעַלָּף וַיִּשְׁאַל אֶת נַפְשׁוֹ לָמוּת וַיֹּאמֶר טוֹב מוֹתִי מֵחַיָּי." (ד, ח)

רוח קדים היא רוח מזרחית יבשה שמקורה במדבר – חמה ושרבית בעונות המעבר ובקיץ, וקרה בחורף.

האזינו לשיר שכתב חיים חפר, בביצוע שלישיית גשר הירקון.

 • כיצד באה לידי ביטוי במילים, בלחן ובביצוע, תחושה של רוח קדים?

קרדיט: שלישית גשר הירקון – חמסין/Israphon Music, 2014

לדמותו של יונה
יונה הנביא סירב תחילה לשליחות. בפעם השנייה שה' הורה לו ללכת לנִינְוֵה הוא ביצע את...
לדמותו של יונה
"וַיֵּרַע אֶל יוֹנָה רָעָה גְדוֹלָה וַיִּחַר לוֹ. וַיִּתְפַּלֵּל אֶל ה' וַיֹּאמַר אָנָּה ה' הֲלוֹא זֶה דְבָרִי עַד הֱיוֹתִי עַל אַדְמָתִי עַל כֵּן קִדַּמְתִּי לִבְרֹחַ תַּרְשִׁישָׁה, כִּי יָדַעְתִּי כִּי אַתָּה אֵל חַנּוּן וְרַחוּם אֶרֶךְ אַפַּיִם וְרַב חֶסֶד וְנִחָם עַל הָרָעָה." (ד, א-ב)

יונה הנביא סירב תחילה לשליחות. בפעם השנייה שה' הורה לו ללכת לנִינְוֵה הוא ביצע את השליחות, ואנשי נִינְוֵה הקשיבו לו והיטיבו את דרכיהם.

 • יונה הצליח במשימה! אם כך, מדוע הוא מאוכזב?
 • הסבירו במילים שלכם – מהי תפיסת עולמו של יונה? האם אתם חושבים כמוהו?

קרדיט: 929- יונה הנביא (חמישי מתוך תרי עשר)/929 תנך ביחד, 2016