פרשנויות

ראב"ע: כן יאמר ישראל בשוב השם שבותם: אין אדם רואה בהקיץ הפלא הזה, רק בחלום".
רד"ק: "כחלום יעוף יהיה בעינינו צרת הגלות, מרוב השמחה שתהיה לנו בשובנו לארצנו".
המאירי: "שלא נתייאש מן הגאולה, אבל דעתנו ולבנו עליה תמיד, ואמר שבעודנו בגלות אנחנו כחולמים עניין הגאולה".
תרגום ארמי: "הוינא היך מרעיא דאיתסיין"- היינו כחולים המתרפאים (מחלימים).