הצעה לחלופות בהערכה ספר בראשית

מורים יקרים,
רבים מתלבטים כיצד לנצל את ההזדמנות המאתגרת ללמד את ספר בראשית בעזרת חלופות בהערכה, וכיצד הזדמנות זו יכולה להשפיע על השיעור. כל צוות וכל מורה יתאים את דרכי הלימוד וההערכה בהתאם לכיתתו ובהתאם לחזונו חלומו ונטיות ליבו. לאחר שיכירו התלמידים את פרקי תכנית הלימודים של ספר בראשית ברמת בקיאות, השמיים הם הגבול.

פרקי התכנית
להזכירכם כי פרקי ספר בראשית של התכנית הם:
בריאה וראשית האנושות:
א', ב', ג', ד', ו' 22-5, י"א 9-1, י"א 26 – 32,
אבות:
י"ב, ט"ו, ט"ז, י"ח, כ"ב 19-1, כ"ה 19 – 34, כ"ז, כ"ט, ל' 25 – 26, ל"ב 22 – 32.

לימוד עצמאי של פרקי בראשית
אחת ההצעות היא לתת לכל זוג תלמידים ללמוד פרק שעליו יגישו עבודה של כ 3 – 5 עמודים למורה, ויציגו את הפרק בפני הכיתה בדרכים שונות על שאלותיו המרכזיות וכיווני התשובות שניתנו להן.
כדי לממש הצעה זו אנו מציגים בפני המורים בסעיפים הבאים הצעה להנחיות לעבודה וקבצים על כל אחד מפרקי הלימוד של ספר בראשית שיכולים להיות הבסיס ללימוד העצמאי. הקבצים מועלים במכוון כקובצי WORD כדי שמורים יוכלו לשנותם ולהכניס בהם שינוים וקישורים לפי הבנתם ורצונם.

הנחיות לעבודה
תלמידים יתקשו לעמוד במשימה הכללית של כתיבת עבודה על הפרק בו בחרו בספר בראשית. כדי שעבודתם תהיה חלק מלימוד משמעותי ולא העתקת קטעים מאתרי אינטרנט שונים יש להציע הנחייה לכתיבת העבודה. הנחייה המובאת כאן נבנתה ע"י צוות התנ"ך הממלכתי דתי ואנו חושבים שראוי להציגו גם בפני מורי התנ"ך בחינוך הממלכתי:
איזה נושא בחרתם מהפרק
באילו פסוקים הנושא בא לידי ביטוי
מהן המילים בפסוקים שמעוררות את הנושא
אילו שאלות מתעוררות מהפסוקים
ניתן לבקש מיון של השאלות: לשוניות, מוסריות תאולוגיות וכיו"ב
קראו שני מאמרים או פירושים המתייחסים לשאלות האם הפירוש מבוסס על הכתובים? באיזה אופן חדש הוא מציג את הפסוקים?
כתבו בקצרה את ההתייחסות של כל מאמר אילו שאלות העלה כל מאמר ואיך פתר
חפשו מאמר נוסף המתייחס לנושא.
למי משני המאמרים שקראתם הוא דומה? אילו בעיות הוא פותר?
עם מי מהמאמרים אתם מזדהים יותר. נמקו
חשבו על דרך יצירתית להעלות את הפסוקים שעוררו את השאלות, ו/או ואת התשובות שניתנו במאמרים ו/או לדעה שלכם.

המחוון
לא לשכוח להציב בפני התלמידים את המחוון שעל פיו יוערכו עבודותיהם. חלק משמעותי של המחוון צריך להתייחס ללימוד מעמיק של הפרק – הצגת השאלות שהטקסט מעורר ותשובות מגוונות שנתנו להן פרשנים וחוקרים וכמובן עמדת התלמיד בסוגיות השונות. ניתן כמובן לתת משקל גם לדרך ההצגה של הפרק בפני הכיתה ועל עבודות המבטאות את לימוד הפרק דרך תחומי דעת נוספים – אמנות, תקשורת וכיו"ב. אולם על המבע הייחודי הזה להיות מבוסס על שיח מעמיק המעיד על לימוד רציני של כתובים. ובכל מקרה גם דרך המבע תחום דעת אחר תהיה מלווה בעבודה עיונית שתבטא את לימוד הפרק והשיח עימו גם בעזרת פרשנים ומאמרים.
המחוון להערכה חלופית

הקבצים
בשלב ראשון אנו מציעים קבצים על פרקי התכנית.
בשלב השני נציג גם קבצים על כל פרקי ספר בראשית, משום שלאחר לימוד פרקי התכנית ברמת בקיאות והבנת הסיפור יכולים המורים להציע עיסוק בכל פרקי הספר – גם אלה שאינם בתכנית.

מורים יקרים, אל תשכחו ליהנות מהתהליך. אם אתם לא תיהנו – מה הסיכוי להנאת תלמידינו?!

הצעה להערכה חלופית – אלבום תמונות משפחתי, הרב בני לאו

הרצאה מצולמת, קשרים אינטרטקסטואליים בסיפורי יוסף, ד"ר לאה מזור

הרצאה מצולמת, יוסף במסורת האיסלמית, אספקיים אמנותיים, פרופ' רחל מילשטיין